Taiset 50-C/Chất tạo đặc pha dầu

Taiset 50-C là chất làm đặc pha dầu có nguồn gốc tự nhiên, có các đặc tính tối ưu như sau:

  • Là nguyên liệu mỹ phẩm tạo đặc trong nhiều loại sản phẩm dầu và sillicone.
  • Tạo đặc và ổn định hệ nhũ: OW và WO, duy trì độ đặc của hệ tốt ngay cả khi ở nhiệt độ cao.
  • Cho cảm quan tốt khi sử dụng: Độ dưỡng cao, độ trải tốt và nhanh thấm, không bết dính
  • Sử dụng hệ trong hệ O/W còn cho khả năng kháng nước
  • Thay thế một phần fatty alcohol và fatty acid để cải thiện công thức

0389.836.526

1
btn-zalo