DM10 (Dimethicone)

DM10 (Dimethicone) là chất ở dạng lỏng, không mùi, không màu. Và không tan được trong nước, chỉ tan tốt trong alcohol, và phân tán trong dầu.

0389.836.526

1
btn-zalo