HA-120MCR

Inci name: Sodium hyaluronate

Đây là HA có kích thước phân tử lớn.

0389.836.526

1
btn-zalo