Chính sách đổi trả: Được đổi trả trong 48h kể từ khi nhận hàng với các trường hợp:

Nguyên liệu hư hỏng, hết hạn sử dụng hoặc có mùi lạ (trừ mùi đặc trưng của nguyên liệu)

Giao nhầm nguyên liệu, sai quy cách, sai số lượng.

Nguyên liệu không đúng với nguồn gốc được ghi trong COA: số lô, nhà sản xuất, mã CAS,…

Trường hợp sau 48h sẽ không giải quyết đối với bất kỳ trường hợp nào!