Dầu khoáng Alkan Oil

Tên quốc tế: EMOSMART L-19

Trạng thái, tính chất: Dầu khoáng Alkan Oil là loại dầu nền được dùng khá phổ biến trong nhiều công thức mỹ phẩm. Trạng thái là ở dạng lỏng, trong suốt không màu, không mùi, không hắc hôi và đặc biệt rất nhẹ.

Thành phần: Dầu khoáng Alkan Oil là loại dầu nền đi từ dầu mỏ và đã được xử lí hoàn toàn để loại bỏ các tạp chất gây hại. Đảm bảo độ tinh sạch và an toàn 100% khi sử dụng.

0389.836.526

1
btn-zalo